Wij zijn LMH Engineering.
The Recruitment Engineers.

 • Antwerpen
 • Brussel
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Limburg
 • Luik/Liege
 • Luxembourg
 • Luxemburg
 • Namen
 • Noord Brabant
 • Noord Holland
 • Oost-Vlaanderen
 • Other
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Vlaams-Brabant
 • Waals Brabant
 • West Vlaanderen
 • Zeeland
 • Zuid Holland
2025 Vacatures

Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid is het beleid van  LMH Engineering Group Netherlands B.V. (kvk.nr: 34311971), alsmede van alle, huidige en toekomstige, aan haar gelieerde ondernemingen (hierna "LMH").
LMH is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van LMH worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces en daarna heeft verstrekt, door LMH vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd. LMH verwerkt uw persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, alsmede voor onze (toekomstige) overige, dienstverlening, waaronder (doch niet uitsluitend) om klanten en/of door LMH zorgvuldig geselecteerde derden van (nieuwe) producten, kandidaten en diensten op de hoogte te brengen en houden.

Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van LMH. Als geregistreerd gebruiker kunt u inloggen op de website van LMH. U kunt op deze site een profiel aanmaken. Verder kunt u uw online sollicitaties bijhouden en ‘jobs by e-mail’ creëren.

Wij slaan enkele (registratie)gegevens van u op in uw ‘LMH Engineering’-omgeving. Deze gegevens zijn beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens maken geen onderdeel uit van onze LMH kandidatendatabase en zijn niet toegankelijk voor klanten, tenzij u hier akkoord voor heeft gegeven. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en uw ‘LMH Engineering’-account op elk gewenst moment sluiten. Dit kan per email door te mailen naar marketing@lmhengineering.com  of per telefoon op (020) 5708127.

Wanneer u zich bij ons heeft ingeschreven, dan worden uw contactgegevens gebruikt om u de laatste vacatures te sturen die overeenkomen met de criteria die u heeft opgegeven. U kunt deze mails deactiveren met uw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan ook per email door te mailen naar marketing@lmhengineering.com of per telefoon op (020) 5708127.

Upload je CV

Indien u een profiel en CV invult op de website van LMH, dan kunnen klanten van LMH uw profiel en CV zoeken, raadplegen en downloaden via het internet. Uw profiel kan alleen geraadpleegd worden door een klant van LMH indien u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van uw profiel en CV.

Klanten die LMH verzoeken om CV’s die voldoen aan uw profiel, ontvangen uw profiel en CV via e-mail. Het kan gaan om klanten op het terrein van arbeidsbemiddeling, consultancy of andere organisaties. LMH is gerechtigd haar database te laten inzien door, dan wel beschikbaar te stellen aan, zorgvuldig geselecteerde derden, indien commerciële doelstellingen hiertoe nopen.

NB: uw huidige werkgever zou bij ons als klant geregistreerd kunnen zijn of een klant kunnen zijn van één van onze klanten. LMH kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en is dientengevolge niet aansprakelijk voor de (eventuele voor U schadelijke) gevolgen van uw registratie.

U kunt er bij registratie voor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en CV (tijdelijk) af te schermen van klanten. U kunt er ook voor kiezen om uw profiel anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van persoon identificerende gegevens en uw CV, beschikbaar te stellen aan klanten. Uw gegevens worden dan onder een uniek nummer verstrekt. U kunt er dan zelf voor kiezen om uw identiteit te onthullen wanneer u antwoordt.

Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. Uw CV en profiel blijven in onze database bewaard. Het staat LMH vrij om uw profiel en CV uit onze database te verwijderen.

U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw CV en profiel in onze database terugplaatsen.

LMH behoudt zich het recht voor om CV’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.

LMH zal geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende industrieën te analyseren, zoals de gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoon identificerende gegevens.

Bescherming buiten EER

Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland.

Direct marketing

LMH kan uw contactgegevens gebruiken voor het per e-mail verzenden van aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u heeft afgenomen. Indien u geen prijs stelt op informatie over dergelijke (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit bij het verzamelen van uw contactgegevens, of in reactie op een e-mail die u van ons ontvangt kenbaar maken. LMH zal uw contactgegevens dan blokkeren. LMH kan uw contactgegevens ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van LMH of zorgvuldig geselecteerde externe partijen. U kunt u hiervoor uitschrijven met behulp van uw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan per email door te mailen naar marketing@lmhengineering.com of per telefoon op (020) 5708127.

Klikgedrag/ Cookies

Op de websites van LMH worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan LMH haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

LMH maakt op haar website gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-Applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. LMH gebruikt cookies om het gebruik van haar website te optimaliseren, het inloggen te vergemakkelijken, uw online handelen te administreren, alsmede uw instellingen en persoonsgegeven op te slaan/ te onthouden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. LMH gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. LMH heeft hier geen invloed op.

Op de sites van LMH treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. LMH is echter niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

De website is door het gebruik van de laatste beveiligingsmiddelen en 'firewalls' beveiligd tegen niet geautoriseerde toegang. LMH gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw registratie. Evenwel is LMH niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen of schade die voortvloeien uit uw vrijwillige registratie.

Wijzigingen

LMH is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van LMH.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 4 december 2013.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact op met onze Customer Care afdeling.

E-mailadres:  marketing@lmhengineering.com of per telefoon op (020) 5708127.